Most panelowy (JPB-T)

System mostów panelowych Janson Bridging (JPB-T) zaprojektowano do zastosowań tymczasowych i stałych, w których konieczne są przęsła o długości do 70 metrów dla ruchu drogowego oraz na potrzeby pojazdów budowlanych lub wojskowych. System zbudowany jest z modułowych standardowych sekcji.

Poszczególne części zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było ich złożenie przy pomocy lekkich narzędzi, dzięki czemu instalacja mostu panelowego może odbywać się w miejscach, które są niedostępne dla ciężkich pojazdów i dźwigów.

Sekcje mostu mogą być przewożone jako luźne elementy lub częściowo uprzednio montowane przed przewiezieniem na miejsce przeznaczenia.

System mostowy może być rozszerzany o wieże, aby niwelować różnice wysokości.

JPB-T

Rozwiązanie
Mosty modułowe
Typ
JPB-T
Długość modułu
3,048m (10ft)
Szerokość nawierzchni drogi
3.2, 4.2, 7.4m
Warstwa wierzchnia
Powierzchnia antypoślizgowa z kruszywa
Wysokość pokładu wraz z podparciem
Od 0.85m
Maks. wolne przęsło
70m
Bariera
Dla ruchu drogowego, dla pieszych

Drogowy most panelowy Janson Bridging (JPB-T)

  • Przęsła nawet do 70 metrów
  • Zarówno dla normalnego ruchu drogowego, jak i budowlanego
  • Dostępne połączenia stałe i zawiasowe
  • Montaż przy pomocy relatywnie małych, popularnych narzędzi
  • Możliwość zastosowania systemu barier energochłonnych
Most panelowy

Zobacz także

Most belkowy (JSK-JBB)
Rozwiązanie

Most belkowy (JSK-JBB)

Mosty belkowe Janson Bridging (JSK-JBB) projektowane są jako moduły do budowy relatywnie krótkich przęseł o długości do maksymalnie 21 metrów. Most be...
Most blachownicowy (JSB)
Rozwiązanie

Most blachownicowy (JSB)

Mosty blachownicowe (JSB) zaprojektowano do zastosowań tymczasowych, w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu i tam, gdzie potrzebne jest z...
Kładka dla pieszych (JPB-P)
Rozwiązanie

Kładka dla pieszych (JPB-P)

Lekkie kładki panelowe Janson Bridging przeznaczone są dla ruchu lekkiego, tj. obciążeń generowanych przez ruch pieszy i rowerowy. Incydentalnie można...