Tymczasowe mosty kolejowe

Objazdy i utrudnienia to często konieczny, dodatkowy koszt remontów i inwestycji infrastrukturalnych, także na kolei. Można jednak znacznie ograniczyć ich występowanie za pomocą tymczasowych obiektów inżynierskich – zastępczych mostów kolejowych i kładek dla pieszych – które za pośrednictwem firmy Janson Bridging Poland są już dostępne na polskim rynku. Są to rozwiązania najwyższej jakości, sprawdzone w Europie Zachodniej, spełniające europejskie normy oraz oczekiwania wymagających klientów.

O ile tymczasowe kładki dla pieszych, instalowane w czasie remontów dworców lub istniejących kładek, są rozwiązaniem powszechnie spotykanym i skutecznie zwiększającym bezpieczeństwo pieszych na obszarze kolejowym, o tyle zastępcze mosty kolejowe są pewną nowością. Powstały one w odpowiedzi na zapotrzebowanie zachodnioeuropejskich operatorów infrastruktury kolejowej, w ramach prac badawczo-rozwojowych firmy Janson Bridging w Holandii. W wyniku tych prac otrzymano system mostów modułowych łączący charakterystyczną dla mostów tymczasowych mobilność i łatwość montażu z wymaganiami wynikającymi z charakterystyki ruchu pociągów – przede wszystkim wibracji i obciążeń konstrukcji. Obecnie jest to już konstrukcja sprawdzona w praktyce, o udowodnionej niezawodności w roli zastępczej przeprawy dla transportu kolejowego w powszechnie stosowanych klasach obciążeń.

 

Tymczasowy most kolejowy

 

Za pomocą posiadanych przez Janson Bridging standardowych elementów możliwe jest stworzenie w pełni funkcjonalnego mostu kolejowego dowolnej długości, o przęsłach o maksymanej długości 21m.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych rozwiązań, ich parametrów i zastosowań dostępne u osób zaangażowanych w projekty kolejowe:

Edyta Wiśniewska, Dyrektor Zarządzający

edyta.wisniewska@jansonbridging.pl

Marek Witecki, Dyrektor Handlowy

marek.witecki@jansonbridging.com

Podziel się na:

Zobacz także

Most blachownicowy (JSB)
Rozwiązanie

Most blachownicowy (JSB)

Mosty blachownicowe (JSB) zaprojektowano do zastosowań tymczasowych, w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu i tam, gdzie potrzebne jest z...
Kładki pieszo-rowerowe
Rozwiązanie

Kładki pieszo-rowerowe

Modułowe kładki dla pieszych to rozwiązanie często stosowane dla zapewnienia bezpiecznej tymczasowej organizacji ruchu pieszych lub w ramach nowoproje...